Hüsker Dü Database
Magazine articles & interviews

Burgerweeshuis Club newsletter article, 08 Sep 1985

Blurb promoting that night's Hüsker Dü show at the club. Original-language (Dutch) and English-translation (via Google, with minor fixes) transcriptions follow.


HÜSKER DÜ

Deze avond een uniek optreden in het Burgerweeshuis, voor hun eeste langverwachte tournee zal Hüsker Dü ook het podium in Deventer aandoen. De groep bestaat al enige jaaren in maakte in de begindagen furore als 's wereld snelst spelende groep; "Land Speed Record" getuigt daarvan. Gelukkig is de groep niet blijven steken, na een E.P. en de uitstekende single "Eight Miles High" (een cover van The Byrds) sloeg de groep toe met "Zen Arcade", een dubbelelpee met bij vlagen uitstekende musiek. De groep is iurgegroeid to ein kwaliteitsbelofte voor de toekomst. De NME (het meest toonaangevende blad van Engeland en de wereld op het gebied van vernieuwende muziek) koos "Zen Arcade" tot beste hardcore elpee en Hüsker Dü als beste hardcore groep. Daarbij moet hardcore in breed verband gezien worden. "New Day Rising", de laatste elpee van de groep (en de beste) is een verzameling krachtige melodieuze nummers met een emotionele impact die door ieders ziel snijden. Niet voor niets staan de verwachtingen hoog voor het komende livegebeuren. Intussen staat de plaatproduktie niet stil, in augustus/september wordt een nieuwe elpee verwacht ("Flip Your Wig") en een nieuwe single. In het voorprogramma speelt Umbero di Bosso et Compadres, afgelast in het zomerprogramma en nu als opwarmer voor Hüsker Dü. Kleirock uit Sneek met invloeden uit de rockabilly, blues, jaren-zestig -rock met expiriment en de "doem". Invloeded vindt men bij The Birthday Party, The Stooges, Muddy Waters, Joy Division en Captain Beefheart. Aanvang 21.30 uur. Entree f 10,=
[English translation, via Google translate, with minor modifications]

This evening a unique performance in the Burgerweeshuis: for their first, long-awaited tour, Hüsker Dü will also visit the stage in Deventer. The band has been around for a few years and in the early days it caused a furor as the world's fastest-playing group; "Land Speed Record" testifies to that. Fortunately, the group did not get stuck, after an EP and the excellent single "Eight Miles High" (a Byrds cover) hit the group with "Zen Arcade", a double-album with excellent music at times. The group has grown to a quality promise for the future. The NME (the leading magazine in England and the world in the field of innovative music) chose "Zen Arcade" as the best hardcore album and Hüsker Dü as the best hardcore group. In addition, hardcore must be seen in a broad context. "New Day Rising", the group's latest album (and the best) is a collection of powerful melodic songs with an emotional impact that cut through everyone's soul. It is no coincidence that expectations are high for the upcoming live event. Meanwhile, record production has not stood still. In August/September a new album ("Flip Your Wig") is expected, along with a new single. Umbero di Bosso et Compadres (canceled in the summer program) are the opening acts. Kleirock from Sneek with influences from the rockabilly, blues, sixties-rock with death and "doom". Influences can be found at The Birthday Party, The Stooges, Muddy Waters, Joy Division and Captain Beefheart. Starts at 21.30. Admission f10 [10 guilders].

Back to Hüsker Dü magazine articles page
Back to Hüsker Dü database main page