Grant Hart/Nova Mob @ Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994

Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994 Grant Hart/Nova Mob, Batschkapp, Frankfurt, Germany, 05 Jun 1994
Screen captures from video shot by Stefan Kullik
Used with permission


Return to Hüsker Dü dates page
Back to Hüsker Dü database main page